0 položek 0 KčZobrazit

Výherci soutěže

Výherci soutěže

 1. Eduard H. | Kopřivnice | 6237,- Kč
 2. Andrea L. | Mladá Boleslav | 4147,- Kč
 3. Jan T. | Praha 10 | 3697,- Kč
 4. Martina K. | Karlovy Vary | 3547,- Kč
 5. Iveta J. | Třemošnice | 3243,- Kč
 6. Radka R. | Mladá Boleslav | 3198,- Kč
 7. Ivana V. | Petřvald | 3197,- Kč
 8. Štěpánka H. | Pardubice | 3148,- Kč
 9. Martin R. | Klimkovice | 2999,- Kč
 10. Magda Ch. | Praha 5 | 2999,- Kč
 11. Lucie B. | Praha 9 | 2798,- Kč
 12. Michal K. | Protivín | 2748,- Kč
 13. Hana J. | Praha 1 | 2679,- Kč
 14. Radislav L. | Praha 1 | 2489,- Kč
 15. Denisa F. | Čáslavice |  2484,- Kč

Všem výhercům gratulujeme. Výhercům i ostatním přejeme krásné a pohodové vánoční svátky.
Výherci jsou uveřejněny ve formátu: Jméno P. | Město | Částka objednávky. Všichni výherci budou kontaktováni a ceny rozeslány.

Pravidla soutěže "Dárek za velký nákup pod stromeček"

Soutěžíte pouhým nákupem a souhlasem s účastí v soutěži. 

Rozhodli jsme se ocenit ty, kteří u nás nejvíce nakoupí. Proto 15 nakupujících s největší uskutečněnou objednávkou (nejvyšší částka objednávky s DPH) v období od 15.11.2014 do 9.12.2014  vyhrávají výrobky Russell Hobbs.

Výhry:

 • 1. - 2. cena: Russell Hobbs Glass Touch topinkovač 14390-57
 • 3. - 4. cena: Russell Hobbs Allure tyčový mixér 3v1 18274-56
 • 5. - 6. cena: Russell Hobbs Mono kávovar 18536-56
 • 7. - 8. cena: Russell Hobbs Compact grill 18850-56
 • 9. - 10. cena: Russell Hobbs Allure ball chopper sekáček 18272-56
 • 11. cena: Russell Hobbs Allure ruční šlehač 18275-56
 • 12. - 13. cena: Russell Hobbs Flame red varná konvice 18941-70
 • 14. - 15. cena: Russell Hobbs Flame red gril 19921-56

Soutěž "Dárek za velký nákup pod stromeček" je umožněna všem, kteří uskuteční objednávku na www.muj-russellhobbs.cz od 15.11.2014 do 9.12.2014 a kteří potvrdili účast v soutěži. Neplatí pro zrušené objednávky, neplatí při vrácení zboží, neplatí pro neuhrazené objednávky. Jednotlivé objednávky se nesčítají! Každá objednávka je samostatně zařazena do soutěže.

 

Vyhlášení výsledků proběhne 22.12.2014 a bude zveřejněno písemně na internetových stránkách www.muj-russellhobbs.cz, na facebooku www.facebook.com/mujRussellHobbs.cz. Výhry budou odeslány před vánočními svátky.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou bez udání důvodu.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně formou dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.muj-russellhobbs.cz

Podrobná pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a zároveň organizátorem soutěže je Kateřina Hunková, se sídlem Panenský Týnec 81, 439 05, Česká republika, IČ 88038335 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na internetových stránkách www.muj-russellhobbs.cz (dále jen „internetové stránky“). na území České republiky a Slovensku v termínu od 15.11.2014 do 9.12.2014 (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

Soutěž bude ukončena v úterý 9.12.2014 ve 23:59

3. Účastníci v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá osoba s trvalým pobytem nebo doručovací adresou na území České republiky a Slovenska (dále jen „soutěžící“).

4. Podmínky soutěže

Objednejte na internetových stránkách, odsouhlaste podmínky a tím se zařaďte do soutěže.

Do soutěže se můžete zapojit kdykoliv v době konání soutěže. Účastnit se soutěže je možné opakovaně, vyhrávají uskutečněné objednávky s nejvyšší částkou s DPH.

Vyhrává patnáct objednávek s nejvyšší částkou s DPH, pokud se sejde více objednávek se stejnou hodnotou, mají mezi nimi přednost ty, které byly uskutečněny dříve.

Uskutečněná objednávka je taková, která byla objednána v době konání soutěže a před vyhlášením byla řádně zaplacena a převzata. V případě vrácení zboží z objednávky, je její hodnota směrodatná pro vyhodnocení ponížena o danou část vráceného zboží.

Pořadatel si vyhrazuje právo navrácení výhry v případě zrušení objednávky nebo její části po termínu vyhlášení výsledků.

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou platné pro území České republiky a Slovenska

Vyhlášení výsledků proběhne 22.12.2014 a bude zveřejněno písemně na internetových stránkách www.muj-russellhobbs.cz, na facebooku www.facebook.com/mujRussellHobbs.cz. Výhry budou odeslány tak, aby byly expedovány před Vánoci. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

6. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) společnosti Kteřina Hunková, Panenský Týnec 81, 43905, Česká republika jako správci (dále v tomto odstavci jen „Společnost) prostřednictvím Pořadatele pro účely této soutěže, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o  dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastí v soutěži poskytuje účastník Pořadateli bezplatný souhlas v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, s uveřejněním svých iniciál - jména, příjmení, města bydliště a cenu objednávky S DPH, ve formě: „Jméno, P., Město“, 9 875,-, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu 5let od skončení soutěže.

7. Další ustanovení

Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla a to v celém průběhu jejího trvání.

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.muj-russellhobbs.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů, a to včetně změny jejích pravidla nebo zrušení soutěže bez náhrady.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

© Copyright 2011, Jagu s.r.o..

Powered by Open Cart Created by Jagu s.r.o.